2018. augusztus 23., csütörtök

Imádkozó feleség

Elhangzott Bogácson a gyülekezeti táborunkban 2018. aug. 20-án.

A Bibliában nem találtam példát az imádkozó feleségre, hiszen a nőket, társadalmi okokból, kevésbé említik meg.
De két ide vonatkozó történetet szeretnék megosztani, ami tanulságos lehet az imádság szempontjából:

1. Abigail- a bolond Nábál felesége, aki nem akart Dávid menekülő seregén segíteni. Erre Dávid támadásra készült, de az asszony bölcs cselekedete és szava elhárította a veszedelmet.

(1. Sám. 25, 30-34.)
"Ha majd az ÚR véghezviszi az én urammal mindazt a jót, amit megígért, és Izráel fejedelmévé tesz meg téged, akkor ne legyen egy ilyen botlásod, és ne furdaljon, uram, a lelkiismeret, hogy ok nélkül ontottál vért, és te magad álltál bosszút, uram! És ha majd az ÚR jót tesz veled, uram, ne feledkezz meg szolgálóleányodról!
Akkor ezt mondta Dávid Abígailnak: Áldott az ÚR, Izráel Istene, hogy elém küldött most téged. Áldott a te okosságod, és áldott vagy te magad is, mert megakadályoztál ma a vérontásban és abban, hogy én magam álljak bosszút. Bizony, az élő ÚRra, Izráel Istenére mondom, aki visszatartott attól, hogy rosszat tegyek veled: ha nem jössz elém sietve, akkor reggelre egyetlen férfi sem maradt volna Nábál házában!" 


A bölcs asszony megmenti a férjét, tanácsaival megmentheti a férjét a rossz döntésektől.

A másik egy nem követendő példa:
2. Szafira- Anániás felesége, a bűnben egyezett meg a férjével. Az eladott föld árát letagadták, hamisan vallották be a gyülekezetnek. (Ap Csel 5,9.)

Az Úr a férjem megmentésében tud-e használni vagy vele együtt veszek el?

Gondolatmorzsák az imádkozó feleséghez:

1. Azért tudok imádkozni, akit szívemből szeretek. Szeretem a férjem?
Az Úr ezen a nyáron többet is kért tőlem:
"Az asszonyok engedelmeskedjenek férjüknek, mint az Úrnak ... mindenben." (Efézus 5, 22. 24.)
"Az asszony tisztelje a férjét." (Efézus 5, 33.)
Tisztelem a férjem? Engedelmeskedek neki? (Természetesen csak abban, ami nem ütközik Isten akaratával, jótetszésével) Vagy én akarom irányítani, megmondani, hogy mit csináljon? Állandóan kritizálom?

Vagy már nem is érdekel? Nem beszélgetek vele?

2. Isten azt akarja, hogy kérjünk.
"kérjetek és adatik" (Mt 7,7.)
A gyermekemtől is elvárom, hogy kérjen, pedig sokszor a szeméből is látom, hogy mire van szüksége.
"tudja a ti mennyei Atyátok, mire van szükségetek, mielőtt kérnétek tőle" ((Mt 6,8.)

3. Az imádságra nekem van szükségem. Imádságban odafordulok az Úrhoz, és átadom a problémám. (Imazseb)

4. Az imádság titkos fegyver
"Te amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál Atyádhoz titokban, Atyád pedig látja, amit titokban teszel, megfizet neked."(Mt 6,6.)
Nem ér el a kezem, de imádkozhatok a férjemért.
Nem tudom befolyásolni, hatással lenni rá, megváltoztatni, de imádkozhatok érte, mert az Úr keze elér, befolyással bír, hatást fejt ki, változást hoz Lelke által.

5. Szeretném, ha a férjem változna? Nagyon jó. De először engedem, hogy engem változtasson, formáljon? Tud hatással lenni rám az Úr?

6. Eszköz lehetek a hitetlen férj megtérésében.
"a hitetlen férj meg van szentelve hívő felesége által..." (1. Kor 7,14.)
De azt is tudnunk kell, hogy az Úr Lelkének csak egy dolog szabhat határt, és az a mi szabad akaratunk. Isten Lelke mindent megtesz egy ember megmentése érdekében, de erőszakkal senkit sem tesz magáévá.
Az Ige egy másik helyen a felelősség súlyos terhét leveszi a feleség válláról, hiszen nem csak rajta múlik a férj megtérése.
"Mit tudod te, asszony, vajon megmentheted-e a férjedet?" (1. Kor 7, 16.)

7. Különös ajándék a közös ima a férjemmel. (Nemcsak a férjemért.)
"Ne fosszátok meg egymást magatoktól, legfeljebb közös megegyezéssel egy időre, hogy szabaddá legyetek az imádkozásra!" (1. Kor 7,5.)

8. Az imádság mellett nagyon fontosak a tettek is a férjeinkért.
"ne szóval szeressünk, ne is nyelvvel, hanem cselekedettel és valóságosan" (1. Jn 3,18.)

Kezdeményezzen az, aki az erősebb. Lélekben.
"Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek..."- Van segítségem, nem nekem kell erőlködnöm.

Gyakorlati tanács:
Imanapló vezetése- kéréseim és háláim gyűjtőhelye


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése