2018. augusztus 31., péntek

Nagy családos találkozó

Nem tudom, hogy mi inspirálta pontosan húgom ötletét-talán édesapám betegsége is meghatározó volt e téren-hogy összehozzon egy nagy Nagy családos találkozót a szülői házban. Egy meleg augusztusi hétvégére minden ága-boga meghívásra került a Nagy családfának. Terebélyes lombja egyre szerteágazóbb, ezért egyre nehezebb összehozni egy olyan időpontot, ami mindenkinek jó. De a hugi megpróbálkozott a legreménytelenebb helyzettel is, nem adta fel, hanem mindenkit meghívott. Ki mikor ért rá, akkor jött.
A találkozásban volt sok beszélgetés, játék, nevetés, édesanyának főzés, sátorozás, szalonnasütés, teleklátogatás, kézműveskedés,...
Ezek az együttlétek nagyon kellenek. Ezekre nem szabad az időt sajnálni. Ezek tartják össze a családi fészek kirepülői fiókáit.

Néhány kép rólunk:

 Vízibomba

 Feri papa

 Ázott és sáros verebek :)

 A legkisebb társaságában

 A sátor most is jó szolgálatot tett- így a létszám sem volt probléma

 Csokievő verseny

 Az ellenfél

Alkotás közben

Ebből hagyományt kell teremteni!! Majd szólok a huginak!

2018. augusztus 23., csütörtök

Imádkozó feleség

Elhangzott Bogácson a gyülekezeti táborunkban 2018. aug. 20-án.

A Bibliában nem találtam példát az imádkozó feleségre, hiszen a nőket, társadalmi okokból, kevésbé említik meg.
De két ide vonatkozó történetet szeretnék megosztani, ami tanulságos lehet az imádság szempontjából:

1. Abigail- a bolond Nábál felesége, aki nem akart Dávid menekülő seregén segíteni. Erre Dávid támadásra készült, de az asszony bölcs cselekedete és szava elhárította a veszedelmet.

(1. Sám. 25, 30-34.)
"Ha majd az ÚR véghezviszi az én urammal mindazt a jót, amit megígért, és Izráel fejedelmévé tesz meg téged, akkor ne legyen egy ilyen botlásod, és ne furdaljon, uram, a lelkiismeret, hogy ok nélkül ontottál vért, és te magad álltál bosszút, uram! És ha majd az ÚR jót tesz veled, uram, ne feledkezz meg szolgálóleányodról!
Akkor ezt mondta Dávid Abígailnak: Áldott az ÚR, Izráel Istene, hogy elém küldött most téged. Áldott a te okosságod, és áldott vagy te magad is, mert megakadályoztál ma a vérontásban és abban, hogy én magam álljak bosszút. Bizony, az élő ÚRra, Izráel Istenére mondom, aki visszatartott attól, hogy rosszat tegyek veled: ha nem jössz elém sietve, akkor reggelre egyetlen férfi sem maradt volna Nábál házában!" 


A bölcs asszony megmenti a férjét, tanácsaival megmentheti a férjét a rossz döntésektől.

A másik egy nem követendő példa:
2. Szafira- Anániás felesége, a bűnben egyezett meg a férjével. Az eladott föld árát letagadták, hamisan vallották be a gyülekezetnek. (Ap Csel 5,9.)

Az Úr a férjem megmentésében tud-e használni vagy vele együtt veszek el?

Gondolatmorzsák az imádkozó feleséghez:

1. Azért tudok imádkozni, akit szívemből szeretek. Szeretem a férjem?
Az Úr ezen a nyáron többet is kért tőlem:
"Az asszonyok engedelmeskedjenek férjüknek, mint az Úrnak ... mindenben." (Efézus 5, 22. 24.)
"Az asszony tisztelje a férjét." (Efézus 5, 33.)
Tisztelem a férjem? Engedelmeskedek neki? (Természetesen csak abban, ami nem ütközik Isten akaratával, jótetszésével) Vagy én akarom irányítani, megmondani, hogy mit csináljon? Állandóan kritizálom?

Vagy már nem is érdekel? Nem beszélgetek vele?

2. Isten azt akarja, hogy kérjünk.
"kérjetek és adatik" (Mt 7,7.)
A gyermekemtől is elvárom, hogy kérjen, pedig sokszor a szeméből is látom, hogy mire van szüksége.
"tudja a ti mennyei Atyátok, mire van szükségetek, mielőtt kérnétek tőle" ((Mt 6,8.)

3. Az imádságra nekem van szükségem. Imádságban odafordulok az Úrhoz, és átadom a problémám. (Imazseb)

4. Az imádság titkos fegyver
"Te amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál Atyádhoz titokban, Atyád pedig látja, amit titokban teszel, megfizet neked."(Mt 6,6.)
Nem ér el a kezem, de imádkozhatok a férjemért.
Nem tudom befolyásolni, hatással lenni rá, megváltoztatni, de imádkozhatok érte, mert az Úr keze elér, befolyással bír, hatást fejt ki, változást hoz Lelke által.

5. Szeretném, ha a férjem változna? Nagyon jó. De először engedem, hogy engem változtasson, formáljon? Tud hatással lenni rám az Úr?

6. Eszköz lehetek a hitetlen férj megtérésében.
"a hitetlen férj meg van szentelve hívő felesége által..." (1. Kor 7,14.)
De azt is tudnunk kell, hogy az Úr Lelkének csak egy dolog szabhat határt, és az a mi szabad akaratunk. Isten Lelke mindent megtesz egy ember megmentése érdekében, de erőszakkal senkit sem tesz magáévá.
Az Ige egy másik helyen a felelősség súlyos terhét leveszi a feleség válláról, hiszen nem csak rajta múlik a férj megtérése.
"Mit tudod te, asszony, vajon megmentheted-e a férjedet?" (1. Kor 7, 16.)

7. Különös ajándék a közös ima a férjemmel. (Nemcsak a férjemért.)
"Ne fosszátok meg egymást magatoktól, legfeljebb közös megegyezéssel egy időre, hogy szabaddá legyetek az imádkozásra!" (1. Kor 7,5.)

8. Az imádság mellett nagyon fontosak a tettek is a férjeinkért.
"ne szóval szeressünk, ne is nyelvvel, hanem cselekedettel és valóságosan" (1. Jn 3,18.)

Kezdeményezzen az, aki az erősebb. Lélekben.
"Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek..."- Van segítségem, nem nekem kell erőlködnöm.

Gyakorlati tanács:
Imanapló vezetése- kéréseim és háláim gyűjtőhelye


2018. augusztus 12., vasárnap

Kedvenc helyünk: Jád völgye

Az elmúlt héten felkerekedtünk a kibővített családunkkal (amiben 2 kutya is volt:), hogy egy izgalmas, élményekben gazdag vadkempingezést ejtsünk meg. Talán minden álmunk megvalósult ezen a héten.
A csapat első fele hétfőn célba vette Erdélyt. Már Nagyváradon jártunk, amikor az indítómotor egy pillanatra elhallgatott, és majdnem cserben hagyott bennünket. De sikerült elérni a völgyet, ahol nem várt látkép fogadott. Letarolt hegyoldalak, megrongálódott szalagkorlát. A vihar pusztító munkájába tekinthettünk bele.
Második meglepetés a táborhelyszín volt. Kedvenc helyünket felvásárolták, lekerítették, így új hely után kellet kutatnunk. Kisebb latolgatás után találtunk is egy gyönyörű imolás rétet. El is kezdtük felállítani sátrainkat, komfortosabbá tenni táborhelyünket. A toalettet már otthon összeállította kedves férjem. (Hiszen saját tapasztalat, hogy az egyik legbonyodalmasabb probléma az illemhely kérdése szokott lenni. Az elmúlt évben láttunk egy jó konstrukciót, amelyet mi is megvalósítottunk.) Most már ez a kérdés is megoldódott.


Hosszas berendezkedésünk után még egy kis hegymászásra maradt energiánk.

Másnap (kedden) vártuk a csapat másik felét. Megérkezésük után ők is kényelmesen elhelyezkedtek. Már akkor szemerkélt az eső, ami arra biztatott minket, hogy egy esőbeállót készítsünk.
A keddi nap gyorsan elröppent (mellékesen megjegyezném, hogy az indító motor teljesen bedobta a törölközőt, meg se nyekkent, így másokra utaltakká váltunk).

Szerdára kenuzást terveztünk a Dragan-tóhoz (Dregán-tó, sajnos a román ékezetek lemaradnak). Nagy reményekkel indultunk el, de már útközben vaskos felhő jelezte, hogy csak hiú ábrándokat kergetünk. Mire megérkeztünk, láttuk, hogy mennyire megáradt a folyó, a tó, lassan a nyakunkba szakadt az ég is. Csak ültünk az autóban, és vártunk, majd feladva terveinket visszatértünk szálláshelyünkre.


Útközben egy kis barlangászással vigasztaltuk magunkat. Jó volt, újabb utat fedeztünk fel ( a kiépítetlen barlangban).

Visszaérkezésünkkor- nagy meglepetésünkre- a Jád tajtékzott, kilépett medréből, és a nem túl nagy gonddal készített ideiglenes hűtőszekrényünket, meglopta (hűtőládát:) Drága élelmiszer alapanyagainkat ismeretlen helyre szállította. (Volt benne: tej, szalonna, sajt, kolbász) Ilyen dühösnek és sárosnak még soha nem láttuk a Jádot, hullámai betakarták a legmagasabb szikladarabokat is. (Bár később, lentebb kiköpte a jégakkut és a hűtőláda fedelét is.) Egy kicsit elkeseredtünk, de vigasztalásképpen elkészítettük- az esőben- meleg estebédünket. Ezen a napon nagy hasznát vettük a beállónak, hiszen beállt az eső is, és csak esett és esett.Másnap (csütörtök) nem a derű jött a borúra, hanem egy figyelmeztetés. Bontsunk sátrat és költözzünk egy kicsit odébb. Így jár az ember fia és lánya, ha nem olvas el minden bokorba döntött, elmosódó táblát. Tudniillik egy természetvédelmi területen sikerült sátrat verni. (Natura-2000-milyen édesen cseng a fülünkbe azóta is!) Erre egy hivatalos személy hívta fel a figyelmünket emberséges hangnemben. Egy porcikánk sem kívánta a költözést. Mindent lebontani és újraépíteni, hatalmas feladatnak látszott a szemünkben. (Az eső sem támogatott ebben:)
Ez a dal vált számunkra személyessé: Pintér Béla: Hazamegy a vándor

A csütörtök délután még ellátogattunk a hosszas toporgás után (ami az eső miatt alakult) a vízeséshez, amely most sokkal bővebben és több ágban ontotta zavaros vizét. Ennek ellenére is gyönyörű volt, bár most nem volt ajánlatos megközelíteni a felbőszült folyamot.

Engedelmeskedtünk, péntekre kivirult az idő, talán mi is naposabban láttuk már a helyzetet, így a délelőtt folyamán összeszedelőzködtünk és elindultunk az ismeretlenbe. Találtunk egy gyönyörű helyet, árnyékkal, bokrokkal övezve. Ezután már csak azt kérdeztük magunktól, hogy miért nem itt kezdtük?


Mire összeállt újra minden, elmentünk a Bagoly-sziklához (azok az utak eső után, amelyen még egy traktor is panaszkodva kapaszkodik fel!), ahonnan gyönyörű kilátás nyílik a völgyre.

A cél

 Papuccsal persze a vízben járás is könnyebb

csúcson

kilátás a szikláról

Szombaton csak nem akartuk kihagyni a kenuzást sem. Ha már Ferenc elrángatta a hegyek közé! Néhány faluval lentebb  (Munteni) találtunk egy kis tavat, ahol vízre bocsáthattuk a kenut.


Vasárnap pakolás-pakolás és utazás.
Ez a hét tényleg izgalmas és élményekben gazdag volt. Összekovácsolt bennünket. És a pancsikolás sem maradt el! (A bőrszínünk is változott: ki vörösebb-ki barnább lett)


Máté még gyíkot is szelídíthetett!


(SDG)