2016. január 31., vasárnap

Kukac történetei a Tízparancsolatról

Bibliakörünk legutóbbi témafeldolgozása:

A falitáblánkra a 2 legfőbb parancsolatot nyomtattuk ki. Dekorfilcből szíveket vágtunk különböző méretben, majd 1-1 fagolyóval, gombbal varrtunk össze két-három darabot, ezt használtuk fel dekorációként. 
Egy kartonlapra hétről-hétre kiragasztottuk a soron következő rövid megfogalmazását a parancsnak. Így a témazárás végére összeállt a Tízparancsolat.

Miklya Zsolt: Tízparancs

Egy-Vagyok Istened.
Kettő-Nem vagyok hideg kő.
Három-Tiszteleted várom.
Négy-Templomomba mégy.
Öt-Szereteted köt.
Hat-Haragod apad.
Hét-Hűségesebb légy!
Nyolc-Inkább üres polc.
Kilenc-Hamisat nem üzensz.
Tíz-Más ökrén ne hízz!

A Parakletos Könyvesház kiadásában található könyvet dolgoztuk fel.
A leckéket 1-1 bibliai történettel egészítettük ki. 1-1 képanyagot állítottam össze hozzá, melyet innen, az aktív linkek segítségével te is letölthetsz.

1. parancsolat
A Tízparancsolat bevezetéséhez az egyiptomi szabadulás történet mondtam el. Képanyag hozzá itt

2. parancsolat
A Tízparancsolat átadása közben adódó bálványimádás történetét meséltük tovább. 
Énektanulás: Krisztus Úr, a nagy király! Szöveg nagyban itt.

3. parancsolat
A pusztai vándorlás egyik állomását emeltem ki, amikor zúgolódott a nép és panaszkodott Isten vezetése miatt. 2. Mózes 16. rész
Tanult ének: Jól vigyázz... -képek nagyban itt

4. parancsolat
A pihenőnap a teremtésig vezethető vissza. A teremtést vázlatosan mondtam el, kitérve a nyugalom napjára. Képek itt.

6. parancsolat
Kain és Ábel történetét vettük át. Két kép itt.
Két újszövetségi idevonatkozó ige itt.

7. parancsolat
József és Potifár felesége történetével egészítettük ki.

8. parancsolat
Zákeus példája volt terítéken.

9. parancsolat
Jézus elítélése hamis tanúvallomás miatt. Kép itt és itt.
Közmondásokat vettünk elő a lopással kapcsolatosan. Párosítottuk a jelentéseikkel. Itt olvashatod.

10. parancsolat 
Nábót szőlőjét kívánja meg Akháb, és szerzi meg galád módon.
Képek itt.
Fésüs Éva: Ezüst hegedű c. könyvéből egy kedves mese jól szemléltette az irigykedés végeredményét. A csereberélő Pöttömke végül mindenét elvesztette. Szöveg itt.

A témakört egy nagy ismétléssel zártuk. A feladatlapok itt tölthetőek le.

Ismétlés-instrukciók:
1. Hogyan vált Izráel Isten népévé?
6-9 db-ra szétvágott képek kirakása. Füzetbe beragasztható az összeállított kép.

2. Számodra mi válhat fontosabbá Istennél? Rajzold le!
Mit dicsértek a szabadításért az izráeliek a hegy lábánál (mikor Mózes 40 napot töltött fenn a hegyen)? Rajzold le!

3. A 3. parancsolatból néhány betű elveszett, pótold!

4. Miért szükséges a vasárnap megünneplése? Hogyan tölthetjük hasznosan? A képkockák mellé tegyél 1-1 X-et!

5. Hogyan tisztelheted a szüleidet? Írj vagy rajzolj le 1-1 példát!

6. Te hogyan szegted már meg a "Ne ölj!" parancsot? Jelöld meg a gondolat buborékokat!

7. Kit látsz a képen? Meséld el a történetet? Hogyan maradt hűséges? (József és Potifár)

8. Összekeveredtek a betűk! Tegyél rendet köztük! Megfejtésed a 8. parancsolat lesz.

9. Igaz vagy hamis?
Jézus szerette az embereket és segítette őket. (I)
A vallási vezetők nagyon tisztelték Jézust. (H)
A hamis tanúk kiforgatták Jézus szavait. (I)
Jézus halála Isten tervében szerepelt. (I)
Néha-néha megengedett a hazugság. (H)
A hazugság hamar lelepleződik. (I)

10. Számozd be a képeket, tedd sorba! (Nábót szőlője)